top of page

Likavärdesarbete och Likavärdesplan

Under sommaren 2023 och inledningen av höstterminen pågår ett aktivt arbete med omarbetning av flera rutiner och dokument på skolan. Som del i detta kommer elever och vårdnadshavare under augusti och september få tillfälle att påverka den Likavärdesplan som skolan just nu tar fram. I Likavärdesplanen beskrivs vårt likavärdesarbete och rutiner förknippade med detta arbete. I väntan på att den skall fastställas finns än så länge möjligheten att kontakta lärare, rektor eller styrelse per mail om ditt barn blivit utsatt för något du vill uppmärksamma skolan på. 

bottom of page