top of page

Likavärdesarbete och Likavärdesplan

Under sommaren och hösten 2023  pågår ett aktivt arbete med omarbetning av flera rutiner och dokument på skolan. Som del i detta har elever och vårdnadshavare under september och oktober fått tillfälle att påverka den Likavärdesplan som skolan just nu tar fram. I Likavärdesplanen beskrivs vårt likavärdesarbete och rutiner förknippade med detta arbete. I väntan på att den skall fastställas finns än så länge möjligheten att kontakta lärare, rektor eller styrelse per mail om ditt barn blivit utsatt för något du vill uppmärksamma skolan på. 

Den fastställda planen publiceras här under november månad. 

 

För intresserade finns det, i väntan på den fastställda planen, möjlighet att fortsatt läsa utkastet nedan. 

bottom of page