top of page

Högstadiet

På högstadiet går elever som är mellan 13 och 16 år. Högstadiet består  av cirka 50 elever uppdelade på årskurserna 7, 8 och 9. Det innebär att det är stor gemenskap mellan klasserna och lätt att göra projekt med hela högstadiet. På högstadiet arbetar sammanlagt nio lärare.

Undervisningen bygger på montessoripedagogik vilket innebär att vi utöver ämneskunskaper även vill bidra till att eleverna blir ansvarstagande samhälls- och världsmedborgare. För att nå detta har vi dels ett schema som bygger mycket på det egna ansvaret med mer självständiga arbetspass, dels ett uttalat globalt perspektiv i stora delar av undervisningen, dels en inspirerande och lugn arbetsmiljö som ökar lusten att lära.

I årskurs 9 brukar eleverna driva ett eget f´projekt för att tjäna ihop pengar till en resa. De arbetar för sin resa på olika sätt, bl.a. genom att städa på skolan. Projektet är ett steg i att bli vuxna och att lära sig ta ansvar enligt Maria Montessoris: “Hjälp mig att uträtta något själv”.

Alla elever har tillgång till en egen dator och vi jobbar med Google chromebooks och Google Educations. I classroom lägger vi lärare lägger upp både arbetsuppgifter och arbetsplaneringar så att de finns tillgängliga för eleverna. 

IMG20230502085141.jpg

Samarbete och kreativitet

Elevers samarbete skapar förståelse för andra. Uppmuntrad kreativitet ger förmåga att  tänka på nya sätt och samarbete mellan lärare och ämnen ger helhetsbild. 

Hela världen

Men skolan är också bara ett första steg i att upptäcka världen. Att göra studiebesök på räddningstjänsten, riksdagen, att åka på klassresa till andra länder eller sitta med vid en rättegång är några exempel på när vi tar oss utanför skolan. 

20230420_113633_edited.jpg
bottom of page