top of page

Förskolan

Förskolan erbjuder en mängd material att leka och arbeta med. Montessorimaterialet har en framträdande plats och barnen väljer fritt med de vuxna som handledare. Allt material är utformat så att det innebär en utmaning, men inte ett hinder för barnen.

Vi jobbar för att barnen ska utvecklas till människor med god social förmåga och med en god självkänsla. På vår förskola är barnen tre år och uppåt.

Förskolans mål är:

  • barnen i fokus

  • en lugn och trygg miljö för både barn och vuxna

  • öppenhet och arbetsglädje för alla

rödastavar2.jpg

Materiel och träning

För att barn skall lära sig, utvecklas, växa behöver de få använda, testa och ompröva. 

Träning och utveckling

Handen är hjärnans verktyg

Hundratavlan1.jpg
bottom of page