top of page

Om skolan

Montessoriskolan Älvkullen är en liten, centralt belägen, skola i Kungälv. Maria Montessoris pedagogik är den röda tråden i vår verksamhet och vi arbetar för att utveckla barnen till harmoniska, ansvarstagande och självständiga medmänniskor. 

Vi drivs av stiftelsen Montessori för alla barn där styrelsen består av föräldrar till barn på skolan. 

Så arbetar vi - vad är Montessori?

Miljön i en montessoriskola är anpassad så att den tillfredsställer barnets behov av stimulans, frihet och rörelse. Golvytan är stor nog att inbjuda till rörelse och till att sitta och arbeta enskilt eller flera tillsammans. Allt pedagogiskt material har sin särskilda plats, är av god kvalitet och är självrättande. Sakerna är lockande, står i barnens höjd och byts ut efter behov och intresse. Den anpassade miljön ger barnen möjligheter att ”göra själv” vilket är en förutsättning för att barnet skall uppnå självständighet, behålla sin medfödda nyfikenhet och vara trygg.

 

Våra elever utvecklas därigenom till harmoniska, självständiga och ansvarstagande medmänniskor. För att nå dit erbjuder vi eleverna alltså en lugn och välstrukturerad arbetsmiljö, en positiv grundsyn på sin inneboende förmåga och nyfikenhet, och tränar dem i att ta ansvar både för sitt arbete, vår gemensamma miljö och för sina medmänniskor. 

På Älvkullen går det cirka 150 barn som är mellan 3 och 16 år gamla. Det ger små klasser och gemenskap under ett tak. 

Att skolan är så liten innebär både möjligheter och utmaningar. För oss i personalen ger det möjlighet att lära känna barn och elever, men ställer också krav på att hjälpa till och vara med där det behövs. Det är också en del av vad som definierar oss som kollegium. 

Personal och elever - vilka är vi?

Föräldraengagemang - vilka är ni?  

Att ha sina barn på Montessoriskolan Älvkullen innebär att ge sina barn goda förutsättningar och en trygg miljö. Det innebär också att bli del i en föräldragemenskap där många träffar sina barns klasskompisars föräldrar i olika sammanhang under många år. 

En annan del i det föräldraengagemang skolan är beroende av är att föräldrar hjälper till vid storstädningar några gånger varje år och hjälper till på andra sätt efter förmåga och möjlighet. För vissa kanske det handlar om att sitta i styrelsen. För andra kan det vara att hjälpa till att planera utemiljön eller organisera en storstädning. 

bottom of page