top of page

Mellanstadiet

Hos oss på mellanstadiet i årskurs 4-6 går det 42 elever som är fördelade på tre grupper. Vi är tre pedagoger och en assistent som arbetar med eleverna under dagarna. Vi bygger våra dagar kring grundtankarna gemenskap, trygghet, ansvar, livslångt lärande, kreativitet och framtidstro i Maria Montessoris anda.

När vi möter eleverna är de i en period i sitt liv där de är intresserade av frågor gällande solidaritet, moral och rättvisa och vill gärna engagera sig i sin omvärld, i miljöfrågor och i vår planet. Det finns också en nyfikenhet på att börja arbeta i grupp och eleverna utvecklar sitt sociala beteende och börjar prova sig själv i olika roller. 

Under en skolvecka möter eleverna varandra i olika gruppkonstellationer både utifrån ålder och skolämnen. Vidare arbetar eleven med en förberedd planering och har många möjligheter att göra individuella val för att nå självständighet och utmaningar på sin nivå.  

Hos oss förväntas eleverna söka fakta och göra aktiva val i sin skolvardag. Eleverna måste själva anstränga sig både kroppsligt och tankemässigt för att hitta fram till målen. Vi pedagoger finns där som stöd men vi låter eleverna själva hitta sin väg. Vi försöker också ge eleverna olika valmöjligheter att påverka sitt sätt att utföra sina uppgifter på.  Vi pedagogerna vill förmedla till barnen att vi vuxna tror på deras förmåga att lösa sina problem själva. Vi vuxna finns i bakgrunden men uppmuntrar eleverna att själva ta första steget. Vårt mål är att eleverna skall förstå att de lär sig för sin egen skull och att de äger sin egen kunskap. Alla elever får ta ansvar kring städning av våra lokaler och får också ta ansvar kring matserveringen och diskning efter lunchen.

IMG20230119114142 (1).jpg

Trygghet, ansvar och gemenskap

Trygghet: Under terminen pratar vi om de trivselregler som skolan har. Vi pratar också om hur arbetsmiljön skall vara i klassrummet och hur vi är mot varandra.

 

Ansvar: Innebär att eleverna under läsåret tar ansvar för städuppgifter och är matvärd och dukvärd.

 

Ansvar är också att hålla ordning på sitt material och städa efter sig och ställa iordning material efter eleven använt det.  Detta är oerhört viktigt eftersom vi är många som delar på utrymmet i mellanstadiets lokaler. Eleverna tränar på att sortera och strukturera sitt material i en pärm och i en mapp.

Gemenskap: Tänker vi mycket på under våra raster. Det viktigaste är att alla elever får vara med och leka, alltid. Olika åldrar har olika gränser hur långt de får gå upp i skogen.  Eftersom ansvaret ökar ju äldre eleverna blir får mellanstadiet gå utanför skolgården och kan då gå en gå-slinga eller gå till fotbollsplanen som ligger i närheten.

 

Ansvarstanken återkommer också under veckan och då i samband med att eleverna går till/från idrotten på Mimers hus.

Livslångt lärande och framtidstro

Livslångt lärande och framtidstro: Eleverna har också en utvärderingsbok (u-boken) som de har med sig under sin skoldag. Boken innehåller en veckoplanering och en veckoutvärdering och räcker för en termin. Eleverna använder den för att planera och skriva in när arbeten skall göras och när de skall vara klara och andra viktiga saker som inte får glömmas bort. I denna skriver också eleverna in sina mål som de skall jobba med under terminen.

Framtidstro: Innebär att pedagogerna vill förmedla till barnen att vi vuxna tror på deras förmåga och att de också skall tro på sig själva och sin utveckling. Eleven måste själva förvalta viljan att lära mer och visa intresse och att det är eleverna som själva äger sin kunskap.

IMG_20221110_114304.jpg

Kreativitet

Kreativitet: Eleverna förväntas söka fakta och göra aktiva val i sin skolvardag. Eleverna måste själva anstränga sig både kroppsligt och tankemässigt att hitta fram till målen.  Vi pedagoger finns där som stöd men vi låter eleverna själv hitta vägen fram. Vi försöker också ge eleverna olika valmöjligheter att påverka sitt sätt att utföra sina uppgifter på.

bottom of page