top of page

Lågstadiet

Lågstadiet har cirka 48 elever fördelade på två grupper.
Lilla lågstadiet består av årskurserna F-1.
Stora lågstadiet består av årskurserna 2-3.

Vi som arbetar på lågstadiet sätter barnet i centrum och strävar mot att varje barn ska känna sig sett, viktigt och bekräftat för den hen är. Utgångspunkten i undervisningen ligger på barnens intressen samt en kunskapsutveckling baserad på Montessoripedagogiken och läroplanen Lgr 22.

Barnen ska känna glädje i skolan samtidigt som de blir bekräftade och nöjda med sina arbetsinsatser under dagen. Vi värnar om den förberedda miljön och arbetsron. Vi vill ha en harmonisk miljö för att barnen skall kunna fokusera på sina arbetsuppgifter.

Klassrummen är stora och luftiga samt väl utrustade med montessorimateriel  som ger barnen en stimulerande och rolig inlärningssituation. Detta stärker barnens lust att lära, självständighet och självkäsla.

På många områden samarbetar vi över gränserna för att nå gemenskap mellan våra barn på lågstadiet. Ett exempel är att vi arbetar med ett läsprojekt där eleverna i mindre grupper läser en bok tillsammans. Detta skapar en fin “vi-känsla”.

c6d5de1a-1ceb-413d-be83-24d4bcfe1abe.jpg

Skapa 

Att synliggöra vår gemensamma värld med hjälp av skapande ger oss förutsättningar att förstå. Freden börjar med barnen. 

Samarbete

... och att skapa tillsammans hjälper oss att förstå oss själva och varandra. 

595a5eab-cb7b-4c7f-b616-91dd530f1325 (1).jpg
bottom of page