top of page

Kort om Montessori

Skärmavbild 2023-06-28 kl. 10.15.14.png

Maria Montessori (1870-1952) grundade montessoripedagogiken. Under sina verksamma år arbetade hon som läkare och pedagog i Italien. Genom otaliga barnobservationer såg hon att varje barn, världen över går igenom olika utvecklingsperioder. För att barnet ska kunna få möjlighet att lära nya saker i sin egen takt,  förbereds miljön speciellt för varje period med materiel och övningar vilket leder till en trygg självkänsla.

”Hjälp mig att göra det själv” (Maria Montessori)

 

Montessoripedagogiken leder till en god självkänsla och självständighet hos barnet. I en trygg miljö som är anpassat efter barnets behov ges möjlighet till utmaning och utveckling. Att lyckas stärker sjävkänslan och barnen blir självständiga.

I en montessorimiljö är det pedagogens roll att observera och inspirera istället för att styra. Med hjälp av observationer leder pedagogen barnet vidare i dess individuella utveckling till nästa nivå.

Den förberedda miljön är viktig inom pedagogiken. Miljön ska vara trygg och vacker och anpassad efter  barnets behov. Montessorimaterielet leder till att lärandet stärks hos barnet och barnet blir självgående.

I verksamheten har vi åldersblandade grupper. Olika åldrar gör att barnen lär av varandra men leder även till ett ansvarstagande hos barnen.

Inom montessoripedagogiken har barnet inflytande över sitt eget lärande. Barnets förmåga (i grundskolan) att själv planera leder till ett ansvarstagande hos barnet.

 

”Världen börjar med barnen” (Maria Montessori)

bottom of page